In tune - Within our common home tikkonsisti f’seba’ eżerċizzji għal tfal li jinsabu bejn it-tlieta u t-tminn sena. Dawn l-eżerċizzji jistiednu l-parteċipanti biex jieħdu gost jirrifflettu u jitolbu b’mod kreattiv dwar diversi realtajiet relatati mal-ħolqien. Fosthom, il-ġmiel tal-ħolqien fid-diversità tiegħu, il-ħsara ambjentali u l-bżonnijiet varji ta’ popli differenti madwar id-dinja. B’dan il-mod kreattiv u adattat skont l-etajiet varji, il-parteċipanti flimkien mal-għajnuna tal-edukaturi ser jikbru fl-għarfien u l-apprezzament lejn il-ħajja ta’ kull persuna umana u lejn il-ħolqien kollu li l-pjaneta tagħna tospita.

Temi u links ghar-rizorsi

It-temi li ser ikunu trattati huma dawn:

  1. Napprezzaw in-Natura/Appreciating Nature

  2. Oħti x-Xemx/Sister Sun

  3. Platt Vojt/Empty Plate

  4. Ħija l-Qamar/Brother Moon

  5. Ħija r-Riħ/Brother Wind

  6. Id-Dar Komuni Tagħna/Our Common Home

  7. Bnadar ta’ Talb/Flags Prayers

Hawn issib ir-riżorsi għall-edukaturi u studenti

Rizorsi

Ghall-edukaturi

Riżorsi qed ikunu provduti sabiex l-edukaturi jkunu jistgħu jgħinu lill-parteċipanti f’dan il-proċess edukattiv. Il-materjal jikkonsisti minn 7 lezzjonijiet/sessjonijet ppjanati, relatati ma’ kull tema msemmija aktar ‘l isfel f’dan id-dokument taħt il-kappa tat-tema ekoloġika prinċipali ‘In Tune-Within Our Common Home. F’kull wieħed minn dawn il-pjani gwida, wieħed għandu jsib l-passi differenti u sempliċi ta’ kif titmexxa kull sessjoni, vidjow link qasir abbinat mat-tema rispettiva u riżorsi oħra li jistgħu jgħinu fil-proċess ta’ din l-esperjenza edukattiva ta’ natura spiritwali. Kull sessjoni tieħu bejn 30 u 40 minuta.

Ghat-tfal

Dawn is-seba’ eżerċizzji b’temi differenti ser ikunu ppreżentati lit-tfal f’forma ta’ booklet kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. It-tfal huma liberi jagħżlu huma b’liema lingwa jsegwu l-booklet. Fil-booklet wieħed għandu jsib, l-istruzzjonijiet magħmulha minn sentenzi sempliċi qafas (templates) tal-materjal li jridu jpinġu, jaqtgħu jew jirrifflettu fuqu.

Kuntatt

Jekk ikun hemm xi mistoqsijiet wieħed jista’ jibgħat