Weekly Assembly

Is-Sitt Ġimgħa

30 Novembru - 4 Diċembru 2020

Merħba

Il-kap, l-assistenti kapijiet jew l-edukatur li qed imexxi l-assembly jindirizza lill-istudenti b’mod pożittiv billi jawgura l-għodwa t-tajba lil kulħadd. Tista' tibda l-assembly bir-radd tas-salib: "Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen."


Introduzzjoni

Ħafna drabi s-soltu nibdew billi naraw xi filmat u wara naqsmu xi ħsibijiet relatati ma dak li nkunu rajna. Illum, ser nħalli l-filmat jkellimkom hu. Nittama li tħallu lil dan il-filmat jkellem lil moħħkom u lil qalbkom. L-avvent huwa żmien fejn nagħrfu iktar u iktar kemm alla jħobb u jirrispetta lill-bnedmin kollha. Tista’ żżid dan li ġej skont l-udienza tiegħek. (iħobbna u jirrispettana tant li sar bħalna f’kollox minbarra fid-dnub, sar tarbija -Ġesù).

Advent Week 2: Love

Talba

O Alla nixtiequ nirringrazzjawk ta’ din il-ġurnata. Ma hemmx kliem biż-żejjed biex permezz tiegħu nirringrazzjawk tar-rispett u tal-imħabba bla kundizzjonijiet li għandek għalina. Nitolbuk tkompli tgħinna biex nirrispettaw u naqsmu l-imħabba tiegħek ma’ kulħadd.


Idea Addizzjonali
Il-kliem ta’ riflessjoni li jingħad fil-filmat jistgħu jiġu mogħtija lill-istudenti forma ta’ bookmark:

Preparing for the coming savior

God why do you love us?

Have you looked down here lately?

Have you seen the mess we have made of the gifts you gave us?

We are like bad children who break their toys and demand more and still you love us.

You say do not touch the stove and then we scream for you when we get burnt and still, still you love us.

You do not turn your backs on us even when we turn our backs on each other.

Where does this love come from?

Where can we learn to love like this?

Anger is easy but Love?

Fear, frustration, suffering we’ve got these but Love, Your kind of Love, how is that possible?

We see the places that are empty, we see the places where love can make a difference.

Is that what you saw God?

Is that what you see now?

Is that why you sent your son?

The candle of Love. This light shows us where to give love. Shows us the empty spaces in the world and in each other. When we share love we are sharing God.

Niżżel dan il-pjan bħala PDF

Ir-Rispett li Alla Juri Lejn l-Umanità Kollha.pdf

Prayer Corner