Weekly Assembly

It-Tieni Term - It-Tmien Ġimgħa

22 - 28 Frar 2021

Merħba

Il-kap, l-assistenti kapijiet jew l-edukatur li qed imexxi l-assembly jindirizza lill-istudenti b’mod pożittiv billi jawgura l-għodwa t-tajba lil kulħadd. Tista' tibda l-assembly bir-radd tas-salib: "Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen."


Introduzzjoni

Din il-ġimgħa hija dedikata għal-ġustizzja soċjali. Matul din il-ġimgħa niftakru iżjed li kulħadd għandu jiġi trattat l-istess, ġejja minn fejn ġejja l-persuna. Ejja naraw dan il-filmat flimkien u niddiskutu.

Worlds apart" by Publicis London, bridging between people

Kif tħossok wara li rajt dan il-filmat? X’ għadda minn moħħok?

Ħsieb Riflessiv

F’ dan il-filmat rajna żewg persuni b’ opinjonijiet differenti jaħdmu flimkien biex akwistaw xi ħaġa - bnedew il-banketti u bar, poġġew u tkellmu. Ma pruvawx jipperswadu lil xulxin imma aċċettaw lil xulxin bid-differenzi. Għaliex aħna ukoll ma nippruvawx naċċettaw iżjed lil min huwa differenti jew jaħsiba differenti?

Talba

Għażiż Alla, għena niftakru dejjem lil kull wieħed u waħda minna huwa maħluq fuq l-ispirtu tiegħek Għena nħarsu l-bogħod mid-differenza tagħna u nirrispettaw lil xulxin mingħajr titli. Ammen

Niżżel dan il-pjan bħala PDF