Weekly Assembly

It-Tieni Term - Is- Sitt Ġimgħa

8- 14 Frar 2021

Merħba

Il-kap, l-assistenti kapijiet jew l-edukatur li qed imexxi l-assembly jindirizza lill-istudenti b’mod pożittiv billi jawgura l-għodwa t-tajba lil kulħadd. Tista' tibda l-assembly bir-radd tas-salib: "Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen."


Introduzzjoni

Din il-ġimgħa għandna l-festa ta’ San Pawl. Huwa għallimna kemm jħobbna Ġesu’. Ejja nkantaw flimkien:

By Faith – Ayi The Cow – Christian Songs for Kids

Ħsieb Riflessiv

Fid-diska kantajna li bis-saħħa tal-fidi nagħmlu kollox. Il-fidi (li nemmnu) huwa r-rigal li ħallilna San Pawl. Ejja ma ninsewx nuru rispett lil dawk li jgħallmuna nemmnu.


Talba

Għażiż Ġesu’, grazzi tal-fidi u ta’ dawk li jgħallmuna l-fidi. Ammen

Niżżel dan il-pjan bħala PDF