Weekly Assembly

It-Tieni Term - It-Tielet Ġimgħa

18 - 22 Jannar 2021

Merħba

Il-kap, l-assistenti kapijiet jew l-edukatur li qed imexxi l-assembly jindirizza lill-istudenti b’mod pożittiv billi jawgura l-għodwa t-tajba lil kulħadd. Tista' tibda l-assembly bir-radd tas-salib: "Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen."


Introduzzjoni

Din hija ġimgħa speċjali ħafna għal dawk fostna li huma Nsara. Dan għaliex din hija Ġimgħa ta’ Talb għall-għaqda tal-Insara. Nistedinkom biex naraw dan il- vidjow qasir:

Object Lesson on Unity - Same at the Core

Stieden lit-tfal jieqfu għal ftit sekondi jaħsbu dwar dak li raw.

Ħsieb Riflessiv

Li nitolbu għall għaqda fost l-Insara, kemm jekk aħna Nsara u anke jekk le, huwa mod sabiħ kif nuru rispett lejn xulxin.


Talba

“Min jibqa’ fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott.” (Ġwanni 15: 5-9)

O Alla tal-għaqda u l-paċi nitolbuk biex l-Insara jinagħqdu miegħek u ma’ xulxin sabiex hekk iwasslu l-imħabba tiegħek kull fejn imorru u f’kull ma jgħidu u jagħmlu. Ammen.Riżorsa Addizzjonali

Din hija riżorsa addizzjonali li tista’ tuża’ skont il-komunità tal-iskola tiegħek:

The Vine and the Branches

Niżżel dan il-pjan bħala PDF